Huismussen - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Huismussen
De huismus heeft het zwaar. In veel gebieden komt de huismus niet meer voor en is daarom dan ook beschermd.

Mussen houden van een zandbad, afwisselende planten en struiken, een vijvertje om wat te drinken en natuurlijk een plekje voor het maken van een nest. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan heeft de huismus het naar zijn zin. Met name door de meer gesloten bouwconstructies (verbeterde- of opnieuw verbeterde hollandse pan of sneldekker) kan de huismus vaak geen plekje voor het nest vinden. Vandaar dat aanwezige locaties zo veel als mogelijk behouden dienen te blijven en bij een verbouwing er eerst voor een alternatief gezorgd dient te worden.
Huismusverblijf
Huismus
De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud