Vleermuizen - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Vleermuizen
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming.

Met name door de meer gesloten bouwconstructies kan de vleermuis geen plekje voor een verblijf (meer) vinden.
Op het moment dat er een wijziging gepland is waardoor een verblijf, vliegroute of foerageergebied van de vleermuis aangetast zou kunnen worden, dient er onderzoek uitgevoerd te worden vóórdat met de werkzaamheden begonnen wordt. Afhankelijk van het resulaat (en de ingreep) dient er een ontheffing te worden aangevraagd.
Ingrepen die daaronder vallen zijn:
 • Wijziging van terreininrichting (bv voor nieuwbouw);Vleermuis schaalkast achterzijde (eigen ontwerp)Vleermuis schaalkast voorzijde (eigen ontwerp)
 • Bomenkap;
 • Sloop van een pand;
 • Verbouw van een pand;
  • Spouwisolatie (lees dit artikel ! );
  • Aanpassing dakpakket;
  • Nieuwe dakpannen;
  • Andere, nieuwe gevelbeplating;
  • Vergroting- of uitbreidingen.

De vleermuisonderzoeken worden altijd tussen zonsondergang en zonsopgang uitgevoerd en duren over het algemeen 2 à 3 uur per ronde. De duur van een onderzoek is afhankelijk van het type onderzoek: foerageergebeid, vliegroute, paar- of kraamverblijf, winter- of zomerverblijf, exclusioncontrole en de te verwachten soorten. Het benodigde aantal uit te voeren onderzoekrondes is afhankelijk van de ingreep en lokale situatie. Per avond/nacht kunnen er in de zomerperiode twee deelgebieden bezocht worden. In het najaar kunnen dat er drie zijn vanwege de langere nachten en type onderzoek dat alleen dan wordt uitgevoerd.
Voor de onderzoeken wordt het nieuwe vleermuisprotocol 2021 gevolgd (april tot oktober voor de meeste soorten).
Door de bouwkundige achtergrond worden eenduidige bouwkundige termen gebruikt bij de registratie.

Warmtebeeldcamera  
Bij alle bezoeken wordt er gebruik gemaakt van één of meerdere batdetectoren waarmee de vleermuis gehoord kan worden of het ultrasoon geluid wordt opgenomen. Daarnaast wordt er een warmtebeeldcamera gebruikt om het het gedrag goed te kunnen waarnemen. Een warmtebeeldcamera maakt beelden op basis van warmteverschillen, waardoor het bijschijnen van een zaklamp niet nodig is. Vooral in woonwijken is dit een groot voordeel omdat bewoners ongestoord van de nachtrust kunnen genieten. Ook wordt het gedrag van de vleermuis ook niet beïnvloed, wat met het gebruik van een zaklamp wel het geval is.
Met de warmtebeeldcamera is het ook mogelijk om foto's of filmopnames te maken. Zie de Facebookpagina voor enkele voorbeelden.
Voor het plannen en bijhouden van alle bezoeken gebruik ik het programma Taakbeheer dat daar uitermate geschikt voor is.Taakbeheer
Taakbeheer
Dataverwerking in:

Locus GIS
Locus GIS


WRNPro
WRNPro

Collector
Collector


VleermuisrecorderVleermuisrecorder


BatexplorerBatexplorer

Gebruikte hardware:

Pettersson D240x
Pettersson D240x
Pettersson M500


Pettersson M500

Elekon
Batlogger M2
(opvolger van de M)


Flir OTM266
warmtebeeldcamera
Vastfire rode lamp
Vastfire
rode lamp

Peaktech5600
Endoscope
Regelmatig worden onderzoeken en projecten uitgevoerd in samenwerking met: Tiko Seip Ecologisch Advies
Vleermuisonderzoeken uitgevoerd voor:

Flir warmtebeeldcamera
Pettersson sonogram
Vleermuizen
De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud