Vleermuizen - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Vleermuizen, algemeen
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn beschermd door de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming).

Met name door de meer gesloten bouwconstructies kan de vleermuis geen plekje voor een verblijf (meer) vinden.
Op het moment dat er een wijziging gepland is waardoor een verblijf, vliegroute of foerageergebied van de vleermuis aangetast zou kunnen worden, dient er onderzoek uitgevoerd te worden vóórdat met de werkzaamheden begonnen wordt. Afhankelijk van het resulaat (en de ingreep) dient er een ontheffing te worden aangevraagd.
Ingrepen die daaronder vallen zijn:
 • Wijziging van terreininrichting (bv voor nieuwbouw);Vleermuis schaalkast achterzijde (eigen ontwerp)Vleermuis schaalkast voorzijde (eigen ontwerp)
 • Bomenkap;
 • Sloop van een pand;
 • Verbouw van een pand;
  • Spouwisolatie (lees dit artikel ! ) of deze pdf ;
  • Aanpassing dakpakket;
  • Nieuwe dakpannen;
  • Andere, nieuwe gevelbeplating;
  • Vergroting- of uitbreidingen.

De vleermuisonderzoeken worden altijd tussen zonsondergang en zonsopgang uitgevoerd en duren over het algemeen 2 à 3 uur per ronde. De duur van een onderzoek is afhankelijk van het type onderzoek: foerageergebeid, vliegroute, paar- of kraamverblijf, winter- of zomerverblijf, exclusioncontrole en de te verwachten soorten. Het benodigde aantal uit te voeren onderzoekrondes is afhankelijk van de ingreep en lokale situatie. Per avond/nacht kunnen er in de zomerperiode twee deelgebieden bezocht worden. In het najaar kunnen dat er drie zijn vanwege de langere nachten en type onderzoek dat alleen dan wordt uitgevoerd.
Voor de onderzoeken wordt het geldende vleermuisprotocol gevolgd (thans 2021), april tot oktober voor de meeste soorten (zie ook termijnen).
Door de bouwkundige achtergrond worden eenduidige bouwkundige termen gebruikt bij de registratie.
De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud