Vleermuizen - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Vleermuisonderzoeken

Warmtebeeldcamera     
Bij alle bezoeken wordt er gebruik gemaakt van één of meerdere batdetectoren waarmee de vleermuis gehoord kan worden of het ultrasoon geluid wordt opgenomen. Daarnaast wordt er een warmtebeeldcamera gebruikt om het het gedrag goed te kunnen waarnemen. Een warmtebeeldcamera maakt beelden op basis van warmteverschillen, waardoor het bijschijnen van een zaklamp niet nodig is. Vooral in woonwijken is dit een groot voordeel omdat bewoners ongestoord van de nachtrust kunnen genieten. Ook wordt het gedrag van de vleermuis ook niet beïnvloed, wat met het gebruik van een zaklamp wel het geval is.
Met de warmtebeeldcamera is het ook mogelijk om foto's of filmopnames te maken. Zie de Facebookpagina voor enkele voorbeelden.
Voor het plannen en bijhouden van alle bezoeken gebruik ik het programma Taakbeheer dat daar uitermate geschikt voor is. Taakbeheer
Taakbeheer
Dataverwerking in:

Locus GIS
Locus GIS


WRNPro
WRNPro

Collector
Collector


VleermuisrecorderVleermuisrecorderArcGis FieldMaps


BatexplorerBatexplorer

Gebruikte hardware:

Pettersson D240x
Pettersson D240x
Pettersson M500


Pettersson M500
Batloggter M2
Elekon
Batlogger M2
(opvolger van de M)
Flir OTM266
warmtebeeldcamera's

Infiray ZH38

Peaktech5600
endoscoop
Vastfire rode lamp
Vastfire
rode lamp

Regelmatig worden onderzoeken en projecten uitgevoerd in samenwerking met: Tiko Seip Ecologisch Advies
Vleermuisonderzoeken uitgevoerd voor:

Flir warmtebeeldcamera
Pettersson sonogram
Vleermuizen
De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud