Ontheffing - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Omgevingsvergunning

Hoe lang duurt het voordat er een vergunning wordt verleend en welke stappen zijn er nodig?
Deze vraag wordt regelmatig gesteld en tracht ik hier te beantwoorden.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat een initiatief tot (her)ontwikkeling van gebouwen gepaard gaat met vervolgonderzoek naar vleermuizen, huismussen of gierzwaluw.
Dat betekent dat er vanaf het moment van initiatief minimaal 1 jaar benodigd is voor de vervolgonderzoeken en -indien nodig- daarna nog een 1/2 jaar voor de vergunningsaanvraag.

Zie hieronder voor een overzicht voor een globale doorlooptijd.
Voor vleermuisspecifieke onderzoekstermijnen zie hier
NaamOmschrijvingBenodigde tijdweeknummer
Initiatief

0
Quickscan + verslagBureaustudie en 1e onderzoek om te bepalen of en welke vervolgonderzoeken nodig zijn.3 weken*3
VervolgonderzoekenGlobaal genomen kunnen deze op twee momenten starten:
vanaf 15 april tot 1 oktober of
vanaf 15 augustus tot 15 juli het jaar er op.
32 weken35
Verslaglegging onderzoeken
2-6 weken*41
MitigatiemaatregelenAanbrengen van mitigatiemiddelen, indien nodig. Let in geval van sloop op: de kasten dienen in de omgeving te worden opgehangen, dus veelal bij buurpanden.

ActiviteitenplanBundeling van voorgaande + verdere uitwerking van het initiatief op gevonden verblijven en mogelijke mitigatie en/of compenserende maatregelen.2-10 weken*51
Vergunningsaanvraag8+3 weken en eventuele tussentijdse beantwoording20 weken71
Ecologisch werkprotocolProceduredocument t.b.v. de uitvoering2-4 weken*75
Mogelijk wijzigingsbesluitDeze is benodigd als de initiatiefplannen worden gewijzigd waardoor de mitigatie of compenserende maatregelen moeten worden aangepast.
Aangepaste vergunning

Aanpassing Ecologisch werkprotocol

Object ontmoedigenZorgen dat de dieren wel uit het pand kunnen maar niet meer terug.
1 week
Start uitvoering

* De duur voor het maken van verslagen is erg afhankelijk van de periode waarin dit moet gebeuren. Tijdens lopende onderzoekperiodes gaat alle aandacht uit naar het het veldwerk en duurt het afronden van een verslag langer.

Omdat in sommige gevallen een vleermuiskast minimaal één vleermuisseizoen van te voren moet zijn aangebracht in verband met de gewenningsperiode is het verstandig om al vanaf de quickscan een inschatting gemaakt te hebben van het aantal mogelijke verblijven en hiervoor al mitigerende voorzieningen voor aan te brengen. Dit, om verdere vertraging na het afronden van de onderzoeken te voorkomen.
De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud