Termijnen - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Onderzoekstermijnen

Waarom moet er nu zo veel vleermuisonderzoek gedaan worden?
Deze vraag wordt regelmatig gesteld en tracht ik hier te beantwoorden. Vleermuizen hebben een aantal cycli die elk jaar doorlopen wordt en enigszins afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Om de onderzoeken representatief te kunnen laten zijn, zijn de onderzoekstermijnen vastgelegd in het vleermuisprotocol. Dit protocol wordt af en toe, op basis van praktijk feedback, bijgesteld.
De cycli waar onderzoek naar gedaan wordt zijn vooral de kraamperiode, paarperiode en (in sommige gevallen) de winterperiode. Tussen eind- en start winterperiode zijn ook de zomerperiode en vliegrouteperiode.
Zie hieronder voor een overzicht.
Onderzoekstermijnen vleermuizen
Als een verblijf in een bepaalde periode niet wordt gebruikt wil dat niet zeggen dat het verblijf in een andere periode ook niet gebruikt wordt, vandaar dat er zoveel onderzoek gedaan moet worden.
Zeker nu de energietransitie in volle gang is en veel bedrijven "snel" een spouwmuur willen isoleren, kan dit erg nadelige gevolgen voor de vleermuis betekenen omdat er een potentieel risico is dat er verblijven permanent worden vernield. (lees dit artikel !!)
De verblijven van vleermuizen zijn jaarrond beschermd en mogen dus nooit zonder voorzorgsmaatregelen verstoord worden.

De drukste periodes van onderzoeken zijn in de kraam- en paarperiode. Dat komt omdat het vleermuisprotocol voor de meeste soorten minimaal 1 onderzoeksronde in betreffende periodes voorschrijft.

Voor de gehele doorlooptermijn betreffende de vergunningsaanvraag zie hier


De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud