Vleermuiskasten - De vleermuisteller

D e V l e e r m u i s t e l l e r
Ga naar de inhoud
Ontheffing

Hoe lang duurt het voordat er een ontheffing wordt verleend en welke stappen zijn er nodig?
Deze vraag wordt regelmatig gesteld en tracht ik hier te beantwoorden.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat een initiatief tot (her)ontwikkeling van gebouwen gepaard gaat met vervolgonderzoek naar vleermuizen, huismussen of gierzwaluw.
Dat betekent dat er vanaf het moment van initiatief minimaal 1,5 jaar doorlooptijd benodigd is.

Zie hieronder voor een overzicht voor een globale doorlooptijd.
Voor vleermuisspecifieke onderzoekstermijnen zie hier
NaamOmschrijvingBenodigde tijdweeknummer
Initiatief

0
Quickscan + verslagBureaustudie en 1e onderzoek om te bepalen of vervolgonderzoeken nodig zijn.3 weken3
VervolgonderzoekenGlobaal genomen kunnen deze vanaf 15 april starten en duren tot 1 oktober.32 weken35
Verslaglegging onderzoeken
6 weken41
ActiviteitenplanBundeling van voorgaande + verdere uitwerking van het initiatief op gevonden verblijven en mogelijke mitigatie en/of compenserende maatregelen.10 weken51
Ontheffingsaanvraag
20 weken71
Ecologisch werkprotocolProceduredocument t.b.v. de uitvoering4 weken75
Mogelijk wijzigingsbesluitDeze is benodigd als de initiatiefplannen worden gewijzigd waardoor de mitigatie of compenserende maatregelen moeten worden aangepast.
Aangepaste ontheffing

Aanpassing Ecologisch werkprotocol

Start uitvoering


Omdat in sommigge gevallen een vleermuiskast minimaal één vleermuisseizoen van te voren moet zijn aangebracht in verband met de gewenningsperiode is het verstandig om al vanaf de quickscan een inschatting gemaakt te hebben van het aantal mogelijke verblijven en hiervoor al mitigerende voorzieningen voor aan te brengen. Dit, om te voorkomen dat er na ontheffingsverlening wéér een extra jaar gewacht moet worden met de start uitvoering.
De vleermuisteller staat dag en nacht voor u klaar
Terug naar de inhoud